• ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Dotacje na zabytki w 2020 roku

Dotacje na zabytki w 2020 roku

09.01.2020 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Dotacje na zabytki w 2020 roku

 

31 stycznia br. upływa termin składania wniosków o udzielenie w roku 2020 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu koszalińskiego.

 

Zasady udzielania dotacji określa uchwała Nr XXXIII/301/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 roku, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji w 2020 roku obowiązany jest złożyć wniosek wraz z niezbędną dokumentacją, wg wzoru stanowiącego załącznik do wskazanej powyżej uchwały, do dnia 31 stycznia 2020 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13. O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Starostwa.

 

Druk wniosku do pobrania