• ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi

Programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi

30.08.2019 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koszalinie informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie Państwa propozycji, kierunków oraz priorytetów i obszarów działań, pisemnie na załączonym formularzu (plik do pobrania) bezpośrednio do Wydziału lub drogą e-mail na adres: ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl . O terminie złożenia propozycji decyduje data wpływu.

TERMIN SKŁADANIA PROPOZYCJI DO DNIA  10 września 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie propozycji do programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem zadania w programie lub zabezpieczeniem kwoty na jego realizację.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Wydział Organizacyjny, ul. Racławicka 13

75-620 Koszalin

pokój 415

tel. 094 71-40-171 

Załącznik