• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


 Federacja Zielonych GAJA oraz Starosta Koszaliński zapraszają na seminarium szkoleniowe.

Federacja Zielonych GAJA oraz Starosta Koszaliński zapraszają na seminarium szkoleniowe.

21.11.2018 | Dodał: karolina.jas@powiat.koszalin.pl

                       

Federacja Zielonych GAJA oraz Starosta Koszaliński
zapraszają na seminarium szkoleniowe :


„Ptaki i nietoperze - obowiązki w zakresie ochrony siedlisk
podczas prac remontowo-budowlanych”

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego

przy ul. Racławickiej 13 w Koszalinie
w dniu 4.12.2018 ( wtorek ) w godzinach 10.00-15.00.
Ilość miejsc: 25

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego ( w załączeniu )  mailem na adres : agnieszkap@gajanet.pl  lub faxem pod numer 91 489 42 32 do dnia 30.11.2018 r. do godz. 16:00.

Informacji organizacyjnych dotyczących szkolenia  udziela: 
Agnieszka Plich, tel. : 509 824 599, 91 489 42 33 w godzinach 9:30 – 15:30

 Z jednej instytucji można zgłosić maksymalnie 1 Uczestnika oraz 1 Uczestnika rezerwowego.

 Ilość miejsc jest ograniczona.

 Organizator wyśle drogą elektroniczną informację o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu tylko do osób wybranych. W przypadku braku wiadomości i wątpliwości, co do uczestnictwa proszę się skontaktować z organizatorem przed terminem szkolenia.

 Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.
Ogólne warunki uczestnictwa:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny; Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu  decyduje kolejność zgłoszeń; W przypadku wolnych miejsc możliwe uczestnictwo większej liczby osób
z 1 instytucji; Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i  przerwy kawowe;

Organizator nie pokrywa kosztów delegacji
i zakwaterowania oraz parkowania samochodów uczestników.

        

      1) Załącznik dotyczący  programu szkolenia  

      2) Karta zgłoszeniowa