Dofinansowanie PSP w Koszalinie oraz OSP Polanów i Wyszewo

Dodano: 12 maja, 2023

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/dofinansowanie-psp-w-koszalinie-oraz-psp-polanow-i-wyszewo/

12 maja 2023 r. odbyło się spotkanie Starosty Koszalińskiego Mariana Hermanowicza z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – st. bryg. Jackiem Szpuntowiczem oraz Wójtami i Burmistrzami Gmin z terenu Powiatu Koszalińskiego, związane z udzieleniem dofinansowania w roku 2023 ze środków budżetu powiatu koszalińskiego przeznaczonych na ochronę środowiska w wysokości 50 000,00 zł – zakup inwestycyjny samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz udzieloną dotacją  na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu, tj. gmin: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Mielno, Sianów, Świeszyno, Powiatem Koszalińskim w łącznej wysokości 140 000,00 zł dla Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na zakup masztu oświetleniowego (najaśnicy)
Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszewie otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na zakup pompy pływającej z osprzętem.