• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


 Środki i dotacje przyznane z budżetu Powiatu na 2019 r. dla Policji i Straży Pożarnej

Środki i dotacje przyznane z budżetu Powiatu na 2019 r. dla Policji i Straży Pożarnej

05.06.2019 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

ŚRODKI I DOTACJE PRZYZNANE Z BUDŻETU pOWIATU W 2019 R.

DLA POLICJI I STRAŻY POŻARNEJ

 

 1. POLICJA

Komenda Miejska Policji w Koszalinie:

 • -15. 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem przez policjantów dodatkowych służb mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu koszalińskiego, realizowane w 2019 roku przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie;

(- Uchwała Nr VII/54/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2019 r. w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w 2019 roku)

 • - 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie;

(Uchwała Nr VII/55/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2019 r. w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w 2019 roku)

 

 1. PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

 • - 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych związanych z zakupem samochodu operacyjnego;

(Uchwała Nr VII/53/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2019 r. w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku)

 • - 30 000,00 zł na zakup inwestycyjny łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową służących do ratownictwa i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego;

(Uchwała Nr 72/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 29 maja 2019 r. w spr. udzielenia dotacji ze środków finansowych Powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej)

 • OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiekierzu na zakup kamery termowizyjnej niezbędnej do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych, w kwocie 10 000,00 zł;

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszynie na zakup kamery termowizyjnej służącej do usuwania nawałnic, katastrof i innych zdarzeń, w kwocie 10 000,00 zł;

3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszewie na zakup kamery termowizyjnej, przeznaczonej do lokalizacji pożarów powstałych m. in. w wyniku anomalnych zdarzeń atmosferycznych, w kwocie 10 000,00 zł;

4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup kamery termowizyjnej, niezbędnej do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych, w kwocie 10 000,00 zł;

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Mielenku na zakup zestawu korków pneumatycznych do ograniczania skutków zdarzeń o charakterze chemiczno - ekologicznym, w kwocie 10 000,00 zł.

(Uchwała Nr 72/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 29 maja 2019 r. w spr. udzielenia dotacji ze środków finansowych Powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej)

Wyślij